ປະເພດບໍລິການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
Contact (Lao)
020 99436950
jeunesselaos@gmail.com
Contact (English)
020 55814444
jeunesselaos@gmail.com
Contact (Pakes)
020 98577852
jeunesselaos@gmail.com
ຂ່າວເດັ່ນ
ສະຖິຕິ
ມື້ນີ້ 3
ມື້ວານ 2
Online 1
ຈຳນວນຄັ້ງເຂົ້າເບິ່ງ 6808
ສະເລ່ຍ5
Home > PERSONAL CARE> Cellular rejuvenation serum
Updated: 05/07/2014
Viewed : 1684
ຜະລິດຕະພັນຈາກນະວັດຕະກຳ Growth Factor Technology ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດສະກັດຈາກ Stem Cell ເຕັມໄວຈົນໄດ້ Human Grow Factor ຫຼາຍກ່ວາ 200 ໜ່ວຍ. ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄົນ ເວົ້າເຖີງຫຼາຍຍ້ອນເປັນຜະລິດຕະພັນຕ້ານຮອຍແຫ່ວທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊວພິວໃໝ່ດ້ວຍສູດພິເສດຈາກເຕັກນິກ ການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການຢຸດຢັ້ງຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວ ເສີມພະລັງໃຫ້ຜິວໃນການກຳຈັດເຊວຜິວເກົ່າໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມຈົດສິດທິບັດໃນດ້ານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ການນຳພາ Growth Factor ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພົບ ເຫັນໃນຊັ້ນຜິວໜັງຂອງມະນຸດພື້ນສະພາບແລະພື້ນຟູ ບຳລຸງຄວາມອ່ອນເຍົາໃຫ້ທັງຜິວຊາຍແລະຍິງ.


 

   ຜະລິດຕະພັນຈາກນະວັດຕະກຳ Growth Factor Technology ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດສະກັດຈາກ Stem Cell ເຕັມໄວຈົນໄດ້ Human Grow Factor ຫຼາຍກ່ວາ 200 ໜ່ວຍ. ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄົນເວົ້າເຖີງຫຼາຍຍ້ອນເປັນ ຜະລິດຕະພັນ ຕ້ານຮອຍແຫ່ວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊວຜິວໃໝ່ ດ້ວຍສູດພິເສດຈາກເຕັກນິກການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການ ຢຸດຢັ້ງ ຄວາມເສື່ອມຂອງເຊວ ເສີມພະລັງໃຫ້ຜິວໃນການກຳຈັດເຊວຜິວເກົ່າໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມຈົດສິດທິບັດໃນດ້ານຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີ ການນຳພາ Growth Factor ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພົບເຫັນໃນຊັ້ນຜິວໜັງຂອງ ມະນຸດ ພື້ນສະພາບ ແລະ ພື້ນຟູ ບຳລຸງຄວາມອ່ອນເຍົາໃຫ້ທັງ ຜິວທ່ານຊາຍ ແລະ ທ່ານຍິງ.

ຄຸນນະສົມບັດ LUMINESCE Cellular rejuvenation serum

- ຟື້ນຟູຄວາມຂາວໃສ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄາມລຽບນຽນຂອງຜິວ.

- ລົດຮ່ອງຮອຍຕື້ນເລີກ, ເຮັດໃຫ້ຜິວອ່ອນໄວແລະໜ້າໃສຂື້ນ.

- ແຊກຊືມເລີກເພື່ອພື້ນຟູປະລິມານຂອງໂປຣຕີນທຳມະຊາດໃນຜິວ.

- 100% ສະກັດຈາກທຳມຊາດ.

- ໃຊ້ໄດ້ກັບຜິວແພ້ງ່າຍ.

- ບໍ່ມີສານກັນບູດ.

- ມີສານຊ່ວຍເຕີມເຕັມຮ່ອງຮອຍຈາກທຳມະຊາດ.

- ເພີ່ມປັດໃຈການຈະເລີນເຕີບໂຕທຳມຊາດຂອງຜິວ.

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

- ແຊກຊືມລົງໃນຮູ້ຂຸມຂົນ.

- ເຮັດວຽກພ້ອມກັບຂະບວນການໃນຮ່າງກາຍ ໃນການກະຕຸ້ນການສ້າງ Matrix ໂປຣຕີນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄໍລາເຈນ ແລະ ອີລາຕີນ.

- ຫຼຸດຮ່ອງຮອຍຕື້ນເລີກ.

- ເຊວພິວທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ຮັບການຊ່ອມແຊມ.

- ເຊວຜິວທີ່ຕາຍຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນໃໝ່.

ສ່ວນປະກອບ

- Adipose derived adult stem cell condition media

- Saccharomyces Lysate extract

- Sodium Hyarulonate

- Panthenol

- Sodium PCA

- Allantoin

- SOD (Superoxide dismutaste)

Related items